Så fördelas egendomen vid en skilsmässa

3 juni, 2021

En skilsmässa är en tuff och prövande process i livet. En praktisk fråga som uppstår i samband med detta är hur makarnas pengar och möbler ska fördelas när äktenskapet upplöses. I den här artikeln redogör vi för hur en bodelning går till – det vill säga hur pengarna och egendomen ska delas upp. Det är…

Familjerätten i kommunen kan lösa många familjerättsliga tvister

20 maj, 2021

Sverige har 290 kommuner. I de allra flesta kommuner finns en särskild enhet som heter familjerätten, som bistår i frågor kring familjerätt. Det kan handla om fastställande av faderskap eller samarbetssamtal mellan föräldrar som har svårigheter. I den här artikeln beskriver vi vilka saker som familjerätten kan hjälpa till med. Konflikter mellan föräldrar bör med…

Föräldrabalken ställer höga krav på att föräldrarna kan samarbeta

20 maj, 2021

I Sverige är huvudregeln att båda föräldrarna har delad vårdnad om barnen. Föräldrabalken ställer dock höga krav på att föräldrarna klarar av att samarbeta med varandra. Om inte föräldrarna förmår att samarbeta med varandra, kan domstolen komma att bestämma att en av föräldrarna får ensam vårdnad. Det rättsområde som handlar om barn och föräldrar i…

LVU

Så fungerar LVU

18 maj, 2021

I Sverige kan en domstol besluta att ett barn ska omhändertas enligt LVU. Det innebär att barnet tvångsomhändertas och bereds vård i ett familjehem eller på en SiS-institution. Som förälder är du part i processen och ges möjlighet att ge dina synpunkter innan ett beslut om tvångsomhändertagande fattas. Den som har vårdnaden om ett barn…

Vårdnadstvist Stockholm

Vad händer med vårdnaden efter en äktenskapsskillnad?

18 maj, 2021

En äktenskapsskillnad är en svår process som ställer många frågor på sin spets. Det är många som undrar vad som händer med vårdnaden efter en skilsmässa. Det är mycket omtumlande att skilja sig. Det är jobbigt rent känslomässigt att skilja sig från en person man har levt med under längre tid, men det är även…