Föräldrabalken ställer höga krav på att föräldrarna kan samarbeta

I Sverige är huvudregeln att båda föräldrarna har delad vårdnad om barnen. Föräldrabalken ställer dock höga krav på att föräldrarna klarar av att samarbeta med varandra. Om inte föräldrarna förmår att samarbeta med varandra, kan domstolen komma att bestämma att en av föräldrarna får ensam vårdnad.

Det rättsområde som handlar om barn och föräldrar i Sverige heter familjerätt. Reglerna om vårdnad om barn är detaljerade och på sätt och vis svåröverskådliga. En central regel i svensk familjerätt, som skiljer sig från många andra länders rättssystem, är att föräldrarna måste samarbeta om barnets bästa för att kunna ha gemensam vårdnad. Även om man som föräldrar är separerade och kan ha meningsskiljaktigheter om olika saker så behöver man kunna samarbeta om barnets bästa. Ta kontakt med en familjejurist om problem uppstår, så kan ni försöka lösa det innan en tvist når domstol.

Föräldrarnas skyldighet att samarbeta i frågor om barnet

Föräldrar som har ett delat vårdnadsansvar om barn måste samarbeta i frågor som rör barnet, vilket framgår av 6 kapitlet. 13 § Föräldrabalken. Det handlar om allt från större frågor om barnets skolgång, boende till mer vardagliga frågor om hur barnet ska tillbringa skollov och vilka tider barnet ska gå till sängs på vardagar. Om en förälder blir sjuk eller är frånvarande under en viss period så har en av föräldrarna dock möjlighet att fatta dessa beslut ensamt. Om barnet är omhändertaget enligt LVU så är givetvis möjligheten att samarbeta mycket inskränkt, då socialtjänsten i hög grad övertar ansvaret för omsorgen av barnet under tiden för omhändertagandet.

Så bör du agera om ni som föräldrar inte kommer överens

Med tanke på att föräldrarna har en skyldighet att samarbeta i frågor som rör barnets utveckling och fostran, så är det viktigt att man anstränger sig för att få till ett fungerande samarbete så långt det är möjligt.  Även om man på ett rent personligt plan kan ha konflikter. rörande bodelning och äktenskapsskillnad så får inte detta gå ut över barnet.

Om ni inte kan komma överens så bör du anlita en jurist eller advokat som kan försöka lösa tvisten i samförstånd.

Lämna en kommentar