Vad händer med vårdnaden efter en äktenskapsskillnad?

En äktenskapsskillnad är en svår process som ställer många frågor på sin spets. Det är många som undrar vad som händer med vårdnaden efter en skilsmässa.

Det är mycket omtumlande att skilja sig. Det är jobbigt rent känslomässigt att skilja sig från en person man har levt med under längre tid, men det är även en jobbig process rent praktiskt och juridiskt. En äktenskapsskillnad är särskilt omtumlad om man har barn ihop. Men det är viktigt att komma ihåg att frågan om vårdnad om barn och frågan om äktenskap är två skilda saker i svensk familjerätt. Om två personer som har delad vårdnad om ett eller flera barn skiljer sig, så händer ingenting med vårdnaden per automatik. Även efter äktenskapsskillnaden så har föräldrarna gemensam vårdnad. Det förekommer dock att en förälder, efter avslutad äktenskapsskillnad, inleder en process om att få ensam vårdnad. En sådan process kallas för vårdnadstvist och det är kutym att man som förälder företräds av en jurist eller advokat i en sådan rättslig tvist.

Vårdnadstvist efter en skilsmässa

En förälder kan ansöka om stämning mot den andra föräldern i tingsrätten i syfte att bli ensam vårdnadshavare. Det är viktigt att komma ihåg att utgångspunkten i Sverige är att den delade vårdnaden ska bestå, även efter en konfliktfylld skilsmässa. Tingsrätten kan dock besluta om att bara en av föräldrarna ska ha vårdnaden om barnet om föräldrarna inte klarar av att samarbeta för barnets bästa. Om du som förälder hamnar i en vårdnadstvist bör du konsultera en familjejurist som kan föra din talan i domstolen. Om du saknar kunskap i familjerätt kan det vara svårt att veta vilka regler som gäller och hur du på bästa sätt ska lägga upp din argumentation i domstolen.

Lämna en kommentar