Familjerätten i kommunen kan lösa många familjerättsliga tvister

Sverige har 290 kommuner. I de allra flesta kommuner finns en särskild enhet som heter familjerätten, som bistår i frågor kring familjerätt. Det kan handla om fastställande av faderskap eller samarbetssamtal mellan föräldrar som har svårigheter. I den här artikeln beskriver vi vilka saker som familjerätten kan hjälpa till med.

Konflikter mellan föräldrar bör med fördel lösas innan de når domstol. Därför finns det i Sverige en möjlighet att ta hjälp av kommunen för att lösa tvister i samförstånd. Det kan handla om föräldrar som har delad vårdnad om barn och har olika uppfattningar om hur vårdnaden skulle utövas. På kommunernas enheter som arbetar med familjerätt arbetar företrädesvis socialsekreterare med lång erfarenhet av att hjälpa familjer i problem. Vissa frågor behöver du dock ta hjälp av en advokat för att lösa ut.

Så kan kommunens familjerättsenhet hjälpa dig

Familjerätten i kommunen kan bistå med samarbetssamtal som handlar om barns vårdnad, umgänge med barn och annat kopplat till barnets fostran. Familjerätten kan dock inte hjälpa till med att upprätta en bodelning och familjerätten kan inte heller besluta om vem som ska ha vårdnaden om barnet, om en av föräldrarna vill ha ensam vårdnad. Du behöver vanligtvis inte ha med dig en familjejurist vid möten hos kommunen, men det kan behövas om samtalen inte leder någon vart.

Familjerättsliga frågor som behöver avgöras i domstol

Om en förälder vill ha egen vårdnad om barnet, behöver detta prövas av en domstol. Då behöver föräldern lämna in en stämningsansökan gentemot den andra föräldern hos tingsrätten. En förälder som vill göra detta bör kontakta en advokat eller jurist som kan företräda dig i domstolsprocessen. Kommunen kan inte heller själv besluta om ett tvångsomhändertagande av ett barn enligt LVU, detta måste beslutas av förvaltningsrätten. Du som förälder har alltid rätt att utan kostnad företrädas av en jurist i ett LVU-ärende, som kan föra din talan inför och under rättegången.

Lämna en kommentar