Fri inledande rådgivning för dig som är i behov av familjerättslig konsultation

- Advokatbyrån 

Icon3
FAMILJERÄTT
Icon2
BROTTMÅL
Icon5
RÅDGIVNING
Icon1
SOCIALRÄTT

Familjerätt Stockholm - Advokatbyrån AB


Har du behov av hjälp inom familjerättens område?
Advokatbyrån är en humanjuridisk byrå med säte i centrala Stockholm. Vi arbetar med alla aspekter av människans liv. Sådana känsliga och komplexa tvister som berör familjerätt kräver mycket mer än endast juridisk kunskap. Våra processande jurister, advokater och övrig personal har lång erfarenhet av känsliga familjeärenden och rättsprocesser. Vi arbetar med en unik kombination av att starkt driva ärenden i rätten och fungera som stöd under mycket svåra rättsliga processer.


Vi finns till hands för dig under hela processen 
Vi kommer tillsammans med dig exempelvis skriva samboavtal, äktenskapsförord, bodelningsavtal samt testamente. Kontakta oss för ett juridiskt korrekt formulerat avtal utefter din vilja. Detta besparar dig problem i framtiden. Vidare är vi specialiserade på att medla och driva ärenden i rätten kring barns vårdnad, boende och umgänge. Detta är ett mycket speciellt område inom familjerätt som skiljer sig väsentligt från straffrätt. Syftet är inte att vinna över den andra parten utan att nå den lösning som är förenad med barnets bästa. Vi brinner för att skapa den mest fördelaktiga situationen för barnet och att upprätthålla samarbete och kommunikation mellan föräldrarna. Vi företräder dig även i mål som rör LVU, LVM och LPT.


Kontakta oss för familjerättslig rådgivning 


Utöver detta ägnar vi oss åt migrationsrätt, det vill säga ansökan om uppehållstillstånd och asyl. Detta kombineras ofta med familjerätt genom att till exempel en vårdnadstvist uppkommer eller skilsmässa går igenom samtidigt som asyl söks. Tillgång till tolk finns vid behov.

Vi åtar oss även vissa fall inom brottmål. Vi har till exempel stor erfarenhet av kvinnor som utsatts för våld och misshandel i nära relation. Ifall det finns barn i hushållet följer efter brottmålsprocessen ofta en vårdnadstvist. I sådana fall företräder vi dig hela vägen.

Advokatbyrå guidar dig genom familjerätten, företräder dig i domstol och fungerar samtidigt som stöd under svåra processer. Vi är en liten byrå med stor vana inom familjerätt i Stockholm. Många klienter återkommer till oss då nya behov av juridisk hjälp ständigt uppstår. Det är väldigt roligt att kunderna har så stort förtroende för oss, något som är väldigt viktigt inom familjerätt. Vi finns här för dig inom familjerätt, migrationsrätt och straffrätt. Du kontaktar oss enklast via telefon eller mail, alternativt genom att komma in till oss på i Stockholm. Välkommen!

Har du blivit instämd i domstolstvist hjälper vi på dig med en advokat som tillvaratar dina intressen, ger rådgivning så att du kan fatta upplysta beslut. Vid situationer där processen går vidare för att ni inte kan komma överens så finns vi självklart med och för din talan genom hela rättsprocessen inför en domstol, myndighet eller vid kontakt med familjerätten i din hemkommun. Våra medarbetare besitter hög juridisk kompetens, god diplomatisk erfarenhet och stark handlingsförmåga.


KONTAKTA OSS

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.

"Familjerätt är ett känsligt område för många, vi tar därför med omsorg hand om dessa uppdrag. Kom förbi vårt kontor beläget i centrala Stockholm för en kostnadsfri konsultation"


"Vi upprätthåller detta genom att processa vid merparten av landets olika domstolar – men främst i Stockholms stad."


Vi har även genom våra ombudsuppdrag medverkat till att påverka Högsta Domstolen i Stockholms familjerättspraxis - vägledande dom gällande gemensam vårdnad om barn - rättsfall som idag används inom juristutbildningarna runt om på landets universitet.

Vi på Advokatbyrå arbetar med särskild juridisk kompetens inom familjerätt för att ta hand om dina familjerättsliga behov kring boendet, barnen och ekonomin. Vi erbjuder möjligheten att upprätta dokument som samboavtal, äktenskapsförord, testamenten eller avtal kring barns boende och umgänge - allt detta med bästa kvalitet.

Vi erbjuder vidare god Familjerättslig rådgivning, anpassad särskilt utefter dina personliga behov, där vi genom förebyggande arbete undviker att onödiga familjerättsliga trångmål uppstår i er tillvaro. Den Familjerättsliga rådgivningen kan vid behov ges på språken svenska, engelska eller persiska hos oss, då vår personal är både flerspråkig och mångkulturell.


Vi är verksamma i hela Stockholm med kvalificerad kompetens inom humanjuridiska frågor.


Det viktigaste hos oss är att du som klient upplever dig trygg med vetskapen om att dina samtliga juridiska intressen alltid tillvaratas på bästa sätt av oss. Känner du oro inför möjligheterna att tillvarata dina barns juridiska rättigheter med anledning av att du har svårt att hantera kostnaderna? I så fall hjälper vi dig självklart med detta genom att se över dina möjligheter till att kontakta ditt försäkringsbolag för Rättsskydd eller söka Rättshjälp.

Du kan känna god trygghet i att Rättshjälpen är den skyddslagstiftning som hjälper den som inte har en ekonomi stark nog att tillåta rättsligt bistånd på egen hand – det får aldrig vara en klassfråga att kunna ha möjligheten att tillvarata sin juridiska rättigheter. Rättshjälp innebär att du erbjuds hjälp av svenska staten att betala delar av dina ombudskostnader. Den andel som du måste betala själv bestäms utefter de ekonomiska förutsättningar som du har vid tillfället för ansökan. Har Du en försäkring som omfattar rättsskydd som täcker det rättsliga ärendet, sköter vi kontakten med försäkringsbolaget åt dig.


Vi åtar oss familjerättsliga uppdrag från hela Stockholm.


Har du blivit utsatt för brott?
Kanske rentav inom din familjerelation? I så kan fall vi med stort engagemang erbjuda oss att juridiskt hjälpa dig med biträde som Målsägandebiträde. Målsägandebiträde innebär ett särskilt tillsättande av juridiskt ombud åt den individ som har blivit utsatt för brott, så att brottsoffrets rätt till ersättning för skada och kränkning med säkerhet blir ordentligt bevakad.

Målsägarbiträde kan begäras av dig efter det att du har gjort en polisanmälan - du ber då särskilt om vårt företrädande hos Polisen. Vårt uppdrag blir då att stötta dig genom hela den rättsliga processen - från polisförhör tills dess att rättegången avslutas genom huvudförhandling. Vi bistår dig då med att förbereda dig såväl kunskapsmässigt som mentalt inför förhör hos polis och vi sitter självklart med dig som stöd under hela huvudförhandlingen. Vi för på ett kompetent sätt din skadeståndstalan och yrkar åt dig ett belopp som är skäligt att begära för ditt mål. Kostnaden för målsägandebiträdet betalas av svenska staten, så du behöver inte betala oss något för denna tjänst.


Känn er därför varmt välkomna att kontakta oss via vår hemsida, klienttelefon, e-mail eller kom förbi vårt kontor beläget i centrala Stockholm. Vi erbjuder hjälp inom Familjerätt i Stockholm. Information rörande delad vårdnad finner du via länken. Kostnadsfri familjerättslig rådgivning erbjuder vi till samtliga klienter. 

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

Här hittar du svar på vanligt förekommande frågor