Så fördelas egendomen vid en skilsmässa

En skilsmässa är en tuff och prövande process i livet. En praktisk fråga som uppstår i samband med detta är hur makarnas pengar och möbler ska fördelas när äktenskapet upplöses. I den här artikeln redogör vi för hur en bodelning går till – det vill säga hur pengarna och egendomen ska delas upp. Det är…

Läs mer

Familjerätten i kommunen kan lösa många familjerättsliga tvister

Sverige har 290 kommuner. I de allra flesta kommuner finns en särskild enhet som heter familjerätten, som bistår i frågor kring familjerätt. Det kan handla om fastställande av faderskap eller samarbetssamtal mellan föräldrar som har svårigheter. I den här artikeln beskriver vi vilka saker som familjerätten kan hjälpa till med. Konflikter mellan föräldrar bör med…

Läs mer

Föräldrabalken ställer höga krav på att föräldrarna kan samarbeta

I Sverige är huvudregeln att båda föräldrarna har delad vårdnad om barnen. Föräldrabalken ställer dock höga krav på att föräldrarna klarar av att samarbeta med varandra. Om inte föräldrarna förmår att samarbeta med varandra, kan domstolen komma att bestämma att en av föräldrarna får ensam vårdnad. Det rättsområde som handlar om barn och föräldrar i…

Läs mer

Så fungerar LVU

LVU

I Sverige kan en domstol besluta att ett barn ska omhändertas enligt LVU. Det innebär att barnet tvångsomhändertas och bereds vård i ett familjehem eller på en SiS-institution. Som förälder är du part i processen och ges möjlighet att ge dina synpunkter innan ett beslut om tvångsomhändertagande fattas. Den som har vårdnaden om ett barn…

Läs mer